Inici > Projectes > Apiladora de cortines
Apiladora

Apiladora de cortines

Industrial Arcol

Descripció

Aquest projecte va enmarcat dins del projecte per dosificar cortines realitzat prèviament. El client un cop comprovada l’eficàcia de l’equip per dosificar cortines, va voler anar un pas més enllà i completar el cicle de producció, automatitzant l’apilat d’aquestes. Degut a la naturalesa del material era necessari tenir cura de la manipulació del producte de manera que quedés apilat sense formar arrugues, que podrien provocar un acabat en la qualitat del producte no desitjat. L’equip apilador es va sincronitzar amb l’equip de dosificar cortines, i a la vegada es va dissenyar de manera que es pugués desconectar, de manera que l’equip dosificador pugués treballar de forma independent, tal i com ho havia esta fent fins aleshores. El cicle de treball permet doncs una completa automatització assegurant la qualitat el producte i sense dependència directa d’un operari per recollir del cortines a la sortida de la dosificadora.

Sector

Industria auxiliar autobús i autocar